Eğitim Sitesi

Kanun (Yasa) Nedir? Kanun (Yasa) Hakkında Kısaca Bilgi

Kanun (Yasa) Terimi Hakkında Bilgiler

Kanun (Yasa)Siyaset Terimi Olarak Kanun (Yasa):
TBMM tarafından çıkarılan ve yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanınca yayımlanması gereken hukuki düzenlemelerdir.

 

  Benzer Siyaset Terimleri:

  box Yasa Tasarısı: Hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. devam et

  box Yasama Dönemi: İki milletvekili genel seçimi arasındaki 4 yıllık süredir. devam et

  box Vergi: Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı y devam et

  box Genel Başkan: Bir kurum veya kuruluşun idaresinden bütünüyle sorumlu olan kimse. devam et

  box Sıra Sayısı: Komisyon raporlarının yayınlandığı belgenin adıdır. Yasama döneminin başından itibaren komisyonların karara bağlayıp Başkanlığa sundukları raporlar bi devam et

  box Temel Kanun Görüşmesi: Kapsamlı kanun tasarı ve tekliflerinin 30 maddeyi geçmeyen bölümler halinde, özel bir yöntemle görüşülmesidir. Bu yöntemde maddeler ayrı ayrı görüşülm devam et

  box Gensoru: Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, devam et

  box Yasama Yılı: 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren süredir. devam et