Eğitim Sitesi

Kanıt Nedir? Kanıt Hakkında Kısaca Bilgi

Kanıt Terimi Hakkında Bilgiler

KanıtTarih Terimi Olarak Kanıt:
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği hakkında fikir verici belge, delil

 

KanıtSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kanıt:
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Darüş-Şifa: Hastahane devam et

  box Şovenizm: Değişik ırklar ve uluslar arasında kendi ırkını ve ulusunu üstün görme temeline dayalı aşırı ulusçuluk akımı. devam et

  box 31 Mart Olayı: II. Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) İstanbul'da yönetime karşı gericilerin çıkardığı, İngilizlerin el altından desteklediği ayaklanma. 31 Ma devam et

  box Eşraf: Şeref ve itibar sahibi kimseler, ileri gelenler. devam et

  box İttifak: Uyuşma, birlikte hareket etmek üzere anlaşma, sözleşme. devam et

  box Tahribat: Harap etme, yıkıp bozma. devam et

  box Ak Ağalar: Osmanlı Sarayı'nda kullanılan hademelerden bir kısmına verilen unvan. devam et

  box Hanedan: Mutlakıyet yönetimlerinde devlet başkanlığını, hükümdarlığı elinde tutan aile. Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük köklü aile, o devam et