Eğitim Sitesi

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Kamulaştırma Terimi Hakkında Bilgiler

KamulaştırmaHukuk Terimi Olarak Kamulaştırma:
Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İfrat: Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık devam et

  box Bâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce devam et

  box Dîvân-ı Muhasebat: Büyük Millet Meclisine bağlı ve devletin bütün varidat ve masraflariyle mallarını ve hesaplarını onun namına murakabe edenlerin hesaplarını tetkik ve devam et

  box Kaynak hakkı: Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetki devam et

  box Mükellefiyet: yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev devam et

  box Yalamuk: çam ağacının reçineli kabuğu; soymuk devam et

  box Velayet Hakkı: Ergin olmayan çocuklar üzerinde ana ve babaya tanınmış olan mutlak hak. devam et

  box Medarı tatbik: uygulanabilir devam et