Eğitim Sitesi

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Hakkında Kısaca Bilgi

Kamulaştırma Terimi Hakkında Bilgiler

KamulaştırmaHukuk Terimi Olarak Kamulaştırma:
Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mülhak evkaf (vakıf): vakıf yöneticileri(mütevelliler) tarafından yönetilen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenen vakıflar devam et

  box Zımnında: dolayısıyla; için; olarak devam et

  box Ef'âl: eylemler; fiiller, işler; ameller devam et

  box Boşanma Davası: Eşlerden birinin evlilik birliğine son verecek kararı elde etmek için açtığı dava. devam et

  box Ağır Hapis Cezası: Yirmi yıl ve üstü veya ömür boyu hapis cezası. devam et

  box Mukayyet: kayıtlı; sınırlı; kaydolunmuş; deftere geçirilmiş devam et

  box Tahfifi: Hafifletici devam et

  box Mahsulât: mahsuller; ürünler devam et