Eğitim Sitesi

Kamu Yararı Nedir? Kamu Yararı Hakkında Kısaca Bilgi

Kamu Yararı Terimi Hakkında Bilgiler

Kamu YararıHukuk Terimi Olarak Kamu Yararı:
Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum. Toplumun geneline ve düzene yansıyan yarar.

 

Kamu YararıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kamu Yararı:
Kamunun gereksinmeleriyle veya ulusal birliğin, devletin gereksinmeleriyle ilgili olan ve bunları karşılayan, topluma, ulusa, devlete istifadeler sağlayan değerler bütünü, menafiiumumiye.

 

Kamu YararıKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Kamu Yararı:
Devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, topluma yarar sağlayan değerler bütünü, menafiiumumiye.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kaza-î merci: yargı organı; mahkeme devam et

  box Âlicenab: Yüksek ahlaklı devam et

  box Kabili rücu: Dönülebilir devam et

  box Varaka: belge; yazılı kağıt devam et

  box İcâre-i müeccele: Sonradan alınacak kira devam et

  box Bölünebilir Edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim. devam et

  box Mebde: evvel;başlangıç; prensip; ilk unsur devam et

  box Ön ödeme: bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir miktar, pey akçesi devam et