Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kamu Mali Yönetimi Nedir? Kamu Mali Yönetimi Hakkında Kısaca Bilgi

Kamu Mali Yönetimi Terimi Hakkında Bilgiler

Kamu Mali YönetimiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kamu Mali Yönetimi:
Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Tadil: Değiştirme; değişiklik. devam et

  box Bütçe Tertibi: Gider bütçelerinde program, alt program, faaliyet-proje, ödenek türü ve harcama kalemlerinden oluşan sıralanış, düzenleniş biçimi. devam et

  box Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekonomik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler devam et

  box Hata Sınırı: Ölçü değerleri ile plân değerleri arasındaki kabul edilebilir en büyük farktır. devam et

  box Verimlilik: Genel olarak verimlilik, elde edilen çıktının (mal, hizmet) üretime giren girdi veya girdilere (emek, sermaye, materyal, enerji, teknoloji gibi üretke devam et

  box Mülhak Vakıf: 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflar. devam et

  box Hafriyat: Kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma. devam et

  box ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization devam et