Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kamu Gideri Nedir? Kamu Gideri Hakkında Kısaca Bilgi

Kamu Gideri Terimi Hakkında Bilgiler

Kamu GideriBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kamu Gideri:
Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının ıskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Fizibilite: Yapabilirlik, uygulanabilirlik. Karmaşık, büyük projelerin gerçekleştirilmesinden önce, uzun ve kapsamlı araştırma ve plânlama çalışmaları. devam et

  box Leasing (Finansal Kiralama): Firmaların ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duydukları duran varlıkları satın almak yerine, belirli kira ödentisi ka devam et

  box Emsal: Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) devam et

  box Kamu Davası: Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası. devam et

  box Tekzip: Yalanlamak. Yalan olduğunu söylemek. İnkar, veto. devam et

  box Mali Varlık: Kasada ve bankada bulunan nakit, çek ve döviz gibi hazır değerler, tahvil, senet ve bono gibi menkul kıymet ve varlıklar ile bütçe alacakları, kurum a devam et

  box Hafriyat Toprağı: İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprak. devam et

  box Etnik Grup: Farklı kültürel kimliği sebebiyle bazı toplumlarda sistematik olarak ayrımcılıkla karşılaşan grup. Sosyal olarak müşterek milliyet ve bazen ortak ırk devam et