Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kalkojen Nedir? Kalkojen Hakkında Kısaca Bilgi

Kalkojen Terimi Hakkında Bilgiler

KalkojenKimya Terimi Olarak Kalkojen:
Filiz yapan 6A grubu elementleri.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Radikal: Eşleşmemiş tek elektronu olan atom, molekül veya iyonlara verilen ad. devam et

  box Asit Oksit: Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir. devam et

  box Bağ Enerjisi: Bir kimyasal bağ oluşumunda açığa çıkan veya bağ kopması için gereken enerji. devam et

  box Aktarma(dekantasyon): Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının bulandırılmadan başka bir kaba taşınması. devam et

  box Eter: Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir. devam et

  box Çok dişli ligand: Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti sağlayabilen ligand. devam et

  box Alkil Grubu: Bir alkandan bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan grup. devam et

  box Disproporsiyon: Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi devam et