Eğitim Sitesi

Kalgay Nedir? Kalgay Hakkında Kısaca Bilgi

Kalgay Terimi Hakkında Bilgiler

KalgayTarih Terimi Olarak Kalgay:
Kırım Hanlığı'nda hanların birinci veliahtlarına verilen isim. (İkinci veliahta Nureddin denirdi)

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Genel Tarih: İnsanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. Örneğin : Dünya Tarihi devam et

  box Menhir: Cilalı Taş Devri'nden kalma, belli bir sayı ve düzenekte dik olarak yerleştirilmiş taş anıtlardır. devam et

  box Ararat: Ağrı Dağı'nın diğer adı. devam et

  box Surre (Sürre): Hac dolayısiyle padişah tarafından Haremeyn'e (Mekke ve Medine'ye) gönderilen para ve armağanlar.(Surre Alayı: Bu parayı götüren takım). devam et

  box İngiliz Muhipleri Derneği: Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'da kurulan, Anlaşma Devletleri ile işbirliği içerisinde bulunarak Anadolu Hareketi'ne karşı en fazla devam et

  box Kaftan: Değerli kumaştan ve genellikle ipekten yapılan uzun, süslü elbise. Osmanlı devrinde önemli hizmetler görenleri ödüllendirmek için hediye edilen özel b devam et

  box Orta Çağ: Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476), İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer. devam et

  box Şeb-i Arus: Mevlâna'nın ölüm yıldönümünde yapılan törene verilen isim. devam et