Eğitim Sitesi

Kalemtıraş Tığı Nedir? Kalemtıraş Tığı Hakkında Kısaca Bilgi

Kalemtıraş Tığı Terimi Hakkında Bilgiler

Kalemtıraş TığıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kalemtıraş Tığı:
Kalemtıraşın madenî bıçak kısmı.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Cilt Kanadı: Kitap kapağı yerine kullanılan bir terimdir. devam et

  box Risale: Küçük kitap; risale, mecmua yerine de kullanılmıştır. Ama daha çok mecmuati'r-resail olarak, içinde birden fazla eser bulunan kitaplar hakkında kullan devam et

  box Kalemkâr: Kalemle iş işleyen sanatkâr. devam et

  box Mikleb: Eski ciltlerde alt kapağa sertâb ile bağlanıp, üst kapak ile kitap arasına girerek sayfa kenarlarım koruyan, ucu sivri parça. Sivri uçtan kenara olan devam et

  box Makili Yazı: Hiçbir parçasında yuvarlaklık olmayan, düz, dik ve köşeli bir yazı biçimidir. Kûfî yazı, bu yazıdan gelişmiştir. devam et

  box Ser Süre: Mushaf'ların sûre başlıklarına verilen ad. Dikdörtgen şeklinde tezhiplidir. İklil, serlevha, başlık da denilir. devam et

  box Nestalik: Osmanlılarda ta'lik adı verilen yazıya İranlılar, "nesih" ile "talik" ten bozma olarak "nestalik" demişlerdir. devam et

  box Müşterek Eser: İki veya daha fazla sanatkâr tarafından birlikte çalışarak yapılan eser. devam et