Eğitim Sitesi

Kalemtıraş Tığı Nedir? Kalemtıraş Tığı Hakkında Kısaca Bilgi

Kalemtıraş Tığı Terimi Hakkında Bilgiler

Kalemtıraş TığıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kalemtıraş Tığı:
Kalemtıraşın madenî bıçak kısmı.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Şukka: Arapça "parça" demektir ve kâğıt parçası anlamında kullanılmıştır. Yazına eserlere sonradan eklenen yazılara şukka denilir. Küçük ayrı kâğıtlara yazıl devam et

  box Aklam-ı Sitte (Altı Kalem): Altı yazı türü demektir. Bu isimle anılan altı cins yazı birbirine tabi, ikili gruplar halinde şöyle gözden geçirilebilir; Sülüs-nesih, muhakkak-reyha devam et

  box Kanad: Şiraze ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Üstünlü Esreli: Halk arasında harekeli yazıya verilen addır. devam et

  box Sap: Tezhipte çiçek sapına benzetilerek yapılan şekiller. devam et

  box Zarf: Bir şeyi kavrayan, çevreleyen. Yazma eserlerde kap ve metin harici kısımlar anlamına gelir. devam et

  box Sahtiyan: Cilt yapımında kullanılan keçi derisi. Sahtiyan, klâsik usulde ıslatılıp yumuşatılarak bıçkı ile kâğıt inceliğinde tıraş edilmek suretiyle hazırlanırd devam et

  box Malizme: Eskiden, 20 sayfadan ibaret cüz yerine kullanılan bir terimdir. devam et