Eğitim Sitesi

Kalemsilen Nedir? Kalemsilen Hakkında Kısaca Bilgi

Kalemsilen Terimi Hakkında Bilgiler

KalemsilenYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kalemsilen:
Kalemin ucuna toplanan ye kuruyarak pürüzlenen mürekkebi silmekte kullanılan çuha veya sünger.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Üslûplaştırma: Gerçek şekil ve motiflerin karakterini kaybettirmeden basitleştirerek, süslemeyi şematik hale sokmak. devam et

  box Türk Tezhibi: Şarkta İslâm sanatında Müslüman olan her millet birbirinden almış, bu meyanda Selçuk ve Osmanlı Türkleri de mahallî ve ince zevklerini katarak kendile devam et

  box Zerkâr: Altın işleme; sırma ile işlenmiş. devam et

  box Nakş Ber-âb: Ebru teknesinde kalıcı olmayan desenlerdir. devam et

  box Münhani: Eğri. Selçuklu münhanîleri ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et

  box Bağdat Kâğıdı: Bir zamanlar Bağdat'ta yapılmış kâğıtlara verilen ad. 656'da Moğolların istilâsı üzerine, kâğıtçılık Tebriz, Şam ve Mısır taraflarına göçmüştür. devam et

  box Kitabe: Cami, mescit, medrese, kale, türbe, kervansaray, han, hamam gibi bir mimarî eserin kapısı üzerine veya uygun bir yerine yerleştirilen, üzeri kabartma devam et

  box Rıhdan: Kurutma tozu rıh'ın konduğu kabın adıdır. Yazı takımını tamamlayan rıhdan, takıma uygun olarak cam, maden, gümüş veya altından yapılırdı. Çoğunlukla ü devam et