Eğitim Sitesi

Kalem Yastığı Nedir? Kalem Yastığı Hakkında Kısaca Bilgi

Kalem Yastığı Terimi Hakkında Bilgiler

Kalem YastığıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Kalem Yastığı:
Makta ile ilgili bilgilere bakınız.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Dakik: Buğday değirmende öğütülürken havaya karışan ve değirmenin duvarlarına çok ince zerreler hâlinde yapışan un. Bir çeşit ahar yapımında nişasta yerine k devam et

  box Girift Yazı: Harfleri birbiriyle içice girmiş yazı. Bir yazı çeşidi değil yazılma biçimidir. Sanatkârane de olsa okunması güç olduğundan makbul sayılmamıştır. devam et

  box Silkme Kalıbı: Silkme işinin yapılması için hazırlanan, iğne ile delinmiş süslemenin bulunduğu kopya. Meşhur hattatların silkme kalıplarına günümüzde de rastlanmakta devam et

  box Vâsıti: Kamış kalemlerin iyi cinsinden birine verilen ad. devam et

  box Kürrase: Yazma kitapların, sekiz sayfadan meydana gelen formasına verilen ad. devam et

  box Baskı Kalıbı: Kitap kaplarına kabartmalı süsler basmakta kullanılan kalıp. devam et

  box Mazruf: Bir şeyin muhtevası yani içine aldığı şey. Mevzu. Bir kitaba göre metni. devam et

  box Cendere: Ciltlenecek kitap dikildikten sonra dibinin yapıştırılması için mengene olarak kullanılan, tahtadan, iki ucu vidalı âletin adı. devam et