Eğitim Sitesi

Kaldırımcı Kethüdası Nedir? Kaldırımcı Kethüdası Hakkında Kısaca Bilgi

Kaldırımcı Kethüdası Terimi Hakkında Bilgiler

Kaldırımcı KethüdasıOsmanlıca Terimi Olarak Kaldırımcı Kethüdası:
Götürü usülde taş döşeyerek yol yapan kaldırımcı esnafının yaptığı işi denetliyen ve ölçümleme yaparak yapılan yolun bedelini tesbit edip, parasını kaldırımcı esnafına ödeyen kişi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Arz: Toprak; sunma, bildirme devam et

  box Kapı Kethüdası: Valilerin, sancak beylerinin ve patrikhanenin babıâli ve diğer resmi dairelerdeki işlerini takip eden memur. devam et

  box Darül Kurra: Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri. devam et

  box Reaya: Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. devam et

  box Arâzi-i mahmiyye: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler. devam et

  box Abkeş: Tekkelerde su çekenlere verilen addır. Farsça su manasına gelen "ab" ile yine Farsça çekmek manasına gelen "keşiden" fiilinin geniş zaman kökü olan "k devam et

  box İcazet: Bilimde ve eğitimde öğrenimi tamamlayanlara verilen belge. devam et

  box Arazi-i seniyye: Saltanat makamını işgal edenlere ait toprak. devam et