Eğitim Sitesi

Kaide Nedir? Kaide Hakkında Kısaca Bilgi

Kaide Terimi Hakkında Bilgiler

KaideHukuk Terimi Olarak Kaide:
kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık

 

KaideYapı-Dekorasyon Terimi Olarak Kaide:
Bir anıt veya heykelin üzerinde oturduğu yüksekçe taban.

 

KaideMüzik-Dans Terimi Olarak Kaide:
Kural.

 

KaideSanat Terimi Olarak Kaide:
Taşıyıcı bir yapı ögesinin veya bir heykelin oturduğu ayaklık, taban.

 

Kaideİnşaat Terimi Olarak Kaide:
Altlık, ayaklık.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Noter: Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hu devam et

  box Bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii devam et

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et

  box Suç Yükleme: Birine suç atma. devam et

  box Mucibince: gereğince; uyarınca devam et

  box Musakkaf: üstü tavanla örtülmüş; tavanı,damı olan; devam et

  box Mukabil: karşılık; karşı devam et

  box Meşruhat: Açıklamalar verilmiş, şerhler konulmuş, tafsilât. devam et