Eğitim Sitesi

Kâfi Nedir? Kâfi Hakkında Kısaca Bilgi

Kâfi Terimi Hakkında Bilgiler

Kâfiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Kâfi:
Yeterli, yetecek ölçüde olan.

 

KâfiHukuk Terimi Olarak Kâfi:
yeter; yeterli

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Devrim: Bir kurumun ya ad toplumsal sistemi genellikle zor kullanarak yıkıp, yerine eskisinden farklı bir kurum ya da toplumsal sistem oluşturma. devam et

  box Kanun-i Esasi: Osmanlı Devleti'nde Anayasa. devam et

  box Türeli: Güzel. devam et

  box Müfredat: Öğretim programı. devam et

  box Panislamizm: Bütün Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik akım ve hareket. devam et

  box Delege: Bir devlet veya bir kurul adına bir işi sonuçlandırmak üzere gönderilen kişi, murahhas, elçi. Yetkili. Temsilci. devam et

  box Meşin: İşlenmiş koyun derisi. devam et

  box Müfreze: Türlü askeri görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı kalmadan geçiçi olarak oluşturulan grup. devam et