Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kadastro Parseli Nedir? Kadastro Parseli Hakkında Kısaca Bilgi

Kadastro Parseli Terimi Hakkında Bilgiler

Kadastro ParseliBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kadastro Parseli:
Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsel.

 

Kadastro ParseliEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Kadastro Parseli:
Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Terkin: Silme; çizme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun (şerhin) çizilmesi. devam et

  box Emlak Beyan Değeri: Emlak Vergisi kanunu'na göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirti devam et

  box Bütçe Kararnamesi: Bütçe yılına ait gider ve gelir toplamları ile bunlarla ilgili hükümleri ve bütçe açığı varsa ne suretle kapatılacağına ilişkin hususları içeren metin devam et

  box Geçici Olarak Görevden Çıkarılma: Personelin, kadrosu saklı kalmak suretiyle, bir aydan altı aya kadar aylıksız olarak geçici süre ile görevinden çıkarılmasıdır. devam et

  box Gayrimenkul: Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal. devam et

  box Hizmette Vatandaşa Yakınlık: Subsidiarity. Bu ilke, bir hizmetin prensip itibarı ile vatandaşa en yakın idari birim tarafından yerine getirilmesini, sadece ve sadece bu birim tara devam et

  box Harcama Kalemi: Personel giderleri, yolluklar, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları, makine teçhizat ve taşıt alımları, yapı tesis devam et

  box Umumi Hizmetlere Ayrılan Miktar: Bir düzenleme sahasında yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami, karakol y devam et