Eğitim Sitesi

Kabile Nedir? Kabile Hakkında Kısaca Bilgi

Kabile Terimi Hakkında Bilgiler

KabileDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Kabile:
1- Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanan, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini geleneksel olarak uygulayan topluluk, boy.

2- İnsan toplulukları sınıflandırmasında obadan büyük şeflikten küçük olan; genelde hiyerarşinin oluşmamış olduğu ama kararların en bilgelere danışılarak alındığı en fazla bir iki yüz kişilik topluluk, soy, klan.

 

KabileTarih Terimi Olarak Kabile:
Birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.

 

KabileGenel Türkçe Terimi Olarak Kabile:
Boy, klan.

 

KabileSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kabile:
Ortak bir atadan türediklerine inanılan geleneksel topluluk.

 

KabileKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Kabile:
Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, klan.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Kabir Hayatı: Ölümle başlayıp insanların yeniden dirilme anına kadar geçen süre; kabir Peygamber (sav)' in bildirdiğine göre ya Cennet bahçesi gibi bir bahçe ya da devam et

  box Salih Kul: Îmânı olup, İslamiyet'e uyan kimseye denir. devam et

  box Tesmi: Semiallahülimenhamideh demektir. devam et

  box Ta'n Etmek: Kötülemek, dil uzatmak. devam et

  box Azrâil: İnsanların ruhlarını bedenlerinden ayırmakla görevli melektir. devam et

  box Fırka-i dâlle: Sapık inançta olanlardır. devam et

  box Eda: Verme, ödeme, yerine getirme. (Örnek : Namazı eda etmek) devam et

  box Sakil: 1- Dam, çatı, tavan, gökyüzü. 2- Mekke civarında oturan bir kabile. devam et