Eğitim Sitesi

Kabartma (Rölyef) Nedir? Kabartma (Rölyef) Hakkında Kısaca Bilgi

Kabartma (Rölyef) Terimi Hakkında Bilgiler

Kabartma (Rölyef)Tarih Terimi Olarak Kabartma (Rölyef):
1-Taş, alçı, ahşap, gibi işlenebilir yüzeylerde oyuk ve kabarık betimlemelerle oluşturulan yapıttır.

2-Binalarda, sütunlarda, mezar taşlarında, lahitlerde vs. çıkıntı şeklindeki resmedilmiş eserler.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Silâhdar (Silahtar): Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir vb. devlet büyüklerinin silahlarına bakan ve koruyan kimse. devam et

  box Tahsil: Para alma, toplama işi. devam et

  box Panayır: Belli zamanlarda kurulan ve sergi niteliği taşıyan büyük pazar. devam et

  box Tennure: Mevlevi dervişlerin giydiği, uzun ve geniş, yırtmaçlı, belikırmalı, kolsuz ve yakasız giysi. devam et

  box Kabile: Birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülâleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar. devam et

  box İcraî: 1- Yürütme. 2- Yerine getirme. devam et

  box Etnografya: Yaşamış veya yaşamakta olan insan topluluklarının yazılı kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. devam et

  box İaşe: Yedirip içirme, besleme, bakma, barındırma. devam et