Eğitim Sitesi

Kaba Formül Nedir? Kaba Formül Hakkında Kısaca Bilgi

Kaba Formül Terimi Hakkında Bilgiler

Kaba FormülKimya Terimi Olarak Kaba Formül:
Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Van Der Waals Kuvvetleri: Moleküllerin geçici olarak bir uçlarının pozitif, diğer uçlarının negatif olması sonucu oluşan çekim kuvveti. devam et

  box Yarı geçirgen zar: Ancak bazı iyonların veya moleküllerin geçişine izin veren zar. devam et

  box Tampon: Küçük miktarlarda asit veya baz ilavelerinde pH değişimine direnen çözelti. devam et

  box Hidrolik: Sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalı. devam et

  box Kuvvetli Baz: Suda çözündüğünde büyük ölçüde iyonlarına ayrılabilen baz. devam et

  box Aldehit: Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit, her iki bağa da alkil grubu bağlanan bileşikler ketondur. devam et

  box Foton: Elektromanyetik ışınları oluşturan bölünmez dalga paketleri.Işık taneciği. Işık ışınının enerjisi bu fotonlar içinde yoğunlaşmıştır. devam et

  box Ozmos: Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi. devam et