Eğitim Sitesi

Jeostratejik Nedir? Jeostratejik Hakkında Kısaca Bilgi

Jeostratejik Terimi Hakkında Bilgiler

Jeostratejikİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Jeostratejik:
Bir coğrafyanın bölge ya da dünya üzerinde askeri açıdan taşıdığı önem.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Müstesna: 1- Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı. 2- Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan. devam et

  box Fersah: 1- Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü. 2- Çok uzun mesafe, uzaklık. devam et

  box Galebe: 1- Yengi. 2- Üstünlük, çokluk. devam et

  box Dikte: Bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım. devam et

  box Monarşi: Miras yoluyla iktidarı elinde bulunduran kişi ve ona bağlı kimselerce devletin yönetildiği rejim. devam et

  box Sömürgecilik: Sömürge edinme siyaseti. Genel olarak bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ve devam et

  box Etabli: Yerleşmiş, sakin. İstanbul'da yerleşmiş Rumlar veya Batı Trakya'daki Türkler için kullanılır. devam et

  box Tazim: Saygı gösterme, ululama. devam et