Eğitim Sitesi

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) Nedir? Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) Hakkında Kısaca Bilgi

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge) Terimi Hakkında Bilgiler

Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge)Uydu Terimi Olarak Jeosenkron Yörünge (Yere Eşzamanlı Yörünge):
Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesinin yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre pozisyonu sürekli sabit kalmaktadır. Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının, Dünya‘nın kendi ekseni etrafındaki açısal hızına eşit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. Bu yörünge jeosenkron (yere eşzamanlı) uydu yörüngesi veya Clarke yörüngesi olarak adlandırılır ve yeryüzüne olan mesafesi 35.784 km’dir. Uydunun böyle bir yörüngede Dünya’ya göre sabit kalması üç koşulla belirlenir:

a- Uydunun Dünya ile aynı yönde dönmesi

b- Ekvator enleminde bulunması,

c- Uydunun 23,94 saatte tam bir dönüş yapması.

 

  Benzer Uydu Terimleri:

  box Bant Genişliği: Bant genişliği (band width) frekans spekturumda tanımlanmış frekans aralığıdır. Ayrıca, uydudan yapılan TV, radyo, İnternet gibi yayınların kullanmış devam et

  box Personal Identification Number (PIN): Kişisel tanımlama kodu. devam et

  box Superstation: Yayınlarının ülke çapında uydu antenleri ve kablo sistemleri aracılığıyla tüm ülkeye dağıtıldığı bir bölgesel TV istasyonu. devam et

  box D2-MAC: D2-MAC, MAC TV formatının bir şekli, özellikle uydu yayınları için geliştirilmiş bir format MAC (Multiplexed Analogue Component). Resmi analog, sesi v devam et

  box High Power Amplifier (HPA): İç birimden gelen düşük güçlü sinyalleri yükselterek, yer istasyonu ile uydu arasında iletime hazır hale getiren ekipman. devam et

  box Dijital: Herhangi bir zaman aralığında belirli değerler alan sinyallerdir. Dijital sistemler temel olarak “0” ve “1” değerlerinden oluşmaktadır. devam et

  box Antenna Efficiency: Antene gelen elektromanyetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmının yüzde olarak değeri. devam et

  box Narrowcasting: Sadece belirli bir kitleye ulaşmak üzere elektronik medya kullanılması. devam et