Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Jeolojik Zaman Nedir? Jeolojik Zaman Hakkında Kısaca Bilgi

Jeolojik Zaman Terimi Hakkında Bilgiler

Jeolojik ZamanCoğrafya Terimi Olarak Jeolojik Zaman:
Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçirdiği değişiklikleri içeren dönemlerdir.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Dam: Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Bölge köy yerleşmelerinde bir kısım aileler, birkaç aylık süre için köylerind devam et

  box Tüvönan: İşlenmemiş cevher. Maden ocağından çıkarılan ve herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi tutulmamış cevher veya kömür devam et

  box Uvala: Genişleyip, derinleşen dolinlerin birleşmesiyle oluşan, dolinlerden daha büyük çukurluklardır. Uvaların düzensiz şekle sahip olması ve tabanlarındaki devam et

  box Göç: 1- Nüfusun geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesidir. Göçler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya a devam et

  box Ekonomik Faaliyet: Sermaye, emek ve ham maddenin birleştirilerek anlam kazanmasıdır. devam et

  box Sera Gazları: H2O, CH4, NO2, CFC gibi sera etkisini oluşturan gazlar. devam et

  box Litosfer: Taş küre. Dünya'nın manto katmanının üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanıdır. Kalınlığı yaklaşık 70-100 km dir. Taşkürenin ortalama 35 k devam et

  box Azınlık: Bir ülkede, dil, din veya soy yönünde farklı olan ve sayıca az olan insanlar topluluğu. devam et