Eğitim Sitesi

Izrar Nedir? Izrar Hakkında Kısaca Bilgi

Izrar Terimi Hakkında Bilgiler

IzrarHukuk Terimi Olarak Izrar:
zarar verme; zarara sokma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Gûna (gûne): türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat devam et

  box Müttehaz: verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan devam et

  box Mera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edi devam et

  box Neşet Etmek: doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmak devam et

  box İptal Davası: İdare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımlarından aykırı bir kararın ortadan kaldırılmasına yönelik olan ve idari yarg devam et

  box Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına. devam et

  box Maddi Hata: Esasa ilişkin olmayan, yazıda ve rakamda yanılgıyı gösterir hata. devam et

  box Mukannen: Kesinleşmiş, kanunlaşmış devam et