Eğitim Sitesi

İzotop Atom Nedir? İzotop Atom Hakkında Kısaca Bilgi

İzotop Atom Terimi Hakkında Bilgiler

İzotop AtomKimya Terimi Olarak İzotop Atom:
Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklere izotop atom denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Ayrımsal Kristallendirme: 1- Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur. 2- Çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi f devam et

  box Ayırt Edici Özellik: Maddeleri birbirinden ayıran özellik. devam et

  box Kristal Örgü Yapısı: İyonik bileşiklerde tanecikler son derece düzenli şekilde sıralanırlar. Buna kristal örgü yapısı denir. Kristal Örgüde; genellikle anyonların hacmi devam et

  box Anestezik: Vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde. devam et

  box Kuru buz: Katı karbon dioksit. devam et

  box Kızıl Ötesi Işınlar: Dalga boyu 10-6 m ile 10-4 m arasında olan zayıf enerjili dalgalar. devam et

  box Molal kaynama noktası yükselmesi sabiti: Bir molal parçacık içeren çözücünün kaynama noktasındaki artma miktarı. devam et

  box Yoğunlaşma: Ortalama kinetik enerjileri düşük olan gaz fazındaki moleküllerin sıvı fazına geçmeleri. devam et