Eğitim Sitesi

İzotop Atom Nedir? İzotop Atom Hakkında Kısaca Bilgi

İzotop Atom Terimi Hakkında Bilgiler

İzotop AtomKimya Terimi Olarak İzotop Atom:
Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklere izotop atom denir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kütlenin korunumu yasası: Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı tepkime sonunda oluşan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olduğunu ifade eden yasa. devam et

  box Reaksiyon (kimyasal tepkime) Denklemi: Kimyasal değişime giren ve çıkan maddelerin atom ve tür sayılarını gösteren semboller topluluğuna kimyasal tepkime denklemi veya reaksiyon denklemi ad devam et

  box Kompleks: Çok atomlu anyon, katyon yada nötral molekül. devam et

  box Katot ışın tüpü: Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ışık yaymasını devam et

  box Pauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elek devam et

  box Mikro Dalga: Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga. devam et

  box Barometre: Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek devam et

  box Kinetik enerji: Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjisi. devam et