Eğitim Sitesi

İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Hakkında Kısaca Bilgi

İzdüşüm Terimi Hakkında Bilgiler

İzdüşümCoğrafya Terimi Olarak İzdüşüm:
Haritalardan faydalanarak belirlenen alan.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Radyolarit: Tortul bir kayaçtır. Radyolarya denen mikro organizmaların çökelmeleriyle derin denizlerde oluşan bir taştır. Doğada tabakalar halinde ve kalkerli ara devam et

  box Siltasyon: Erozyonla taşınan kil, mil gibi ince boyutlu materyalle barajların dolması. devam et

  box Ormansızlaştırma: Ekilebilir alan elde etmek, ısınma ihtiyacını karşılamak ve hammadde olarak kullanmak amacıyla ya da başka nedenler için ormanların yok edilmesi. devam et

  box Relief Haritası: Yeryüzü biçimlerinin kabartılarını, çukurluklarını ilk bakışta gösterecek şekilde çizilmesi. devam et

  box Sediman: Kayaçların parçalanması, aşınması vb. gibi ayrışmalar sonucu oluşmuş (tortul kayaçlara) parçacıklara denir. devam et

  box Bağlantısızlar: Batı ve Doğu Bloklarına dahil olmayan tarafsız ülkeler. devam et

  box Tayga: Sibirya'da çok geniş yer tutan iğne yapraklı orman. devam et

  box Dış Kuvvetler: Yerküre üzerinde aşındırma, taşıma ve biriktirme yaparak yer şekillerini değiştiren ve gücünü güneşten alan kuvvetlerdir. devam et