Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İyonik İletkenlik Nedir? İyonik İletkenlik Hakkında Kısaca Bilgi

İyonik İletkenlik Terimi Hakkında Bilgiler

İyonik İletkenlikKimya Terimi Olarak İyonik İletkenlik:
Yükün iyonlar tarafından taşındığı elektriksel iletkenlik.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bağlanma Enerjisi: 1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir. 2- Kütle azalmasına karşılık gelen ve çekirdek o devam et

  box Vulkanize kauçuk: Kauçuk karışımlı malzemenin içinde yer alan kimyasal bağların kuvvetlendirilmesi ile yüksek sıcaklıkta elde edilen malzeme. devam et

  box Halojen: Periyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan elementlerin her biri. devam et

  box Gay-Lassac Yasası: Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. devam et

  box Benzil Grubu: C6H5CH2 - formülüyle gösterilen grup. devam et

  box Aktivasyon Enerjisi: Reaksiyonun oluşumu için gerekli minimum enerji. devam et

  box Koordine kovalent bağ: Başlangıçta bir Lewis bazına ait olan bir elektron çiftinin bir Lewis asidi ile paylaşılması sonucu oluşan kovalent bağ. devam et

  box Formül Kütlesi: - Bir bileşiğin formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı. - Bir bileşiğin formül biriminin veya molekül devam et