Eğitim Sitesi

İvedi Nedir? İvedi Hakkında Kısaca Bilgi

İvedi Terimi Hakkında Bilgiler

İvediHukuk Terimi Olarak İvedi:
Acele

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yargıç: Hakim. devam et

  box İcmâl: Kısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı devam et

  box Kamu Denetçisi: Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmi makamların keyfi ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kurum devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Bloke Çek: Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türü. devam et

  box Terekküp etmek: oluşmak devam et

  box Karar Düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçi devam et

  box İrsen: İrs yoluyla; miras yoluyla (geçerek) devam et