Eğitim Sitesi

İvazsız akit Nedir? İvazsız akit Hakkında Kısaca Bilgi

İvazsız akit Terimi Hakkında Bilgiler

İvazsız akitHukuk Terimi Olarak İvazsız akit:
tek tarafa borç yükleyen sözleşme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İnkişaf: Açılma; gelişme; gelişim; açınım devam et

  box Demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değ devam et

  box Resülmâl: anamal; sermaye devam et

  box Mülâhaza: düşünce; görüş devam et

  box Poliçe: Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri. devam et

  box Ber-vechi peşin: peşin olarak devam et

  box Sosyal Devlet: fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devl devam et

  box Derdest: Görülmekte olan dava. devam et