Eğitim Sitesi

İvazsız akit Nedir? İvazsız akit Hakkında Kısaca Bilgi

İvazsız akit Terimi Hakkında Bilgiler

İvazsız akitHukuk Terimi Olarak İvazsız akit:
tek tarafa borç yükleyen sözleşme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kesbetmek: kazanmak; edinmek; sağlamak devam et

  box Garp: Batı devam et

  box Fasl etme: halletme; neticelendirme devam et

  box Yasama Gücü: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, yasa koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, teşrii kuvvet, teşri kuvveti. devam et

  box Takriben: Tahminen, yaklaşık olarak, aşağı yukarı. devam et

  box Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı. Dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı. devam et

  box İhtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. devam et

  box Ölüm Tazminatı: sözleşmeye göre, ölüm hâlinde ölenin geride bıraktıklarına işveren tarafından ödenen para devam et