Eğitim Sitesi

İttihâd Nedir? İttihâd Hakkında Kısaca Bilgi

İttihâd Terimi Hakkında Bilgiler

İttihâdHukuk Terimi Olarak İttihâd:
Bir olma; birleşme; birlik

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cevâz: izin; müsaade; caiz olma devam et

  box Berî-üz-zimme: zimmetten kurtulmuş; aklanmış devam et

  box Özel hukuk: Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. devam et

  box Mürafaa (murafaa): sözlü duruşma; genellikle Yargıtay'da veya İdare Mahkeme'lerinde yapılan duruşmaya verilen ad devam et

  box İnkıyâd: Boyun eğme; kendini teslim etme devam et

  box Resmi Senet: Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge. devam et

  box Üst kademe yöneticileri: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların üst kademelerinde görev alan ve genel devlet politikası içerisinde, kuruma verilmiş olan kamu hizmetlerini devam et

  box Yetki: Yasal olarak bir merciin bakabileceği işler. devam et