Eğitim Sitesi

İtilaf (Anlaşma) Devletleri Nedir? İtilaf (Anlaşma) Devletleri Hakkında Kısaca Bilgi

İtilaf (Anlaşma) Devletleri Terimi Hakkında Bilgiler

İtilaf (Anlaşma) DevletleriTarih Terimi Olarak İtilaf (Anlaşma) Devletleri:
1907 Yılında Reval'de imzalanan bir anlaşma ile sömürge ve çıkar alanlarını Almanya'ya karşı korumak ve yeni çıkarlar sağlamak amacıyla kurulan emperyalist devletler bloğudur. Bu blokta önce İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'sı yer almış sonra bu bloğa Japonya, İtalya, ABD gibi devletler katılmıştır. I. Dünya Savaşı'nı kazanmakla birlikte rakiplerini tasfiye edememiş ve özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeleri olan toplumların bağımsızlığını kabul ederek serbest ticaret sayesinde pazar alanlarını diğer emperyalist devlerlerle paylaşmak zorunda kalmış ve süreç içerisinde kendiliğinden tasfiye olmuştur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İlmihâl: İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitap. devam et

  box Gravür: Ağaç ya da madenî levhalar üzerine kazılarak yapılan resim. devam et

  box Şems: Güneş devam et

  box Altı Ok: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yönlendirici ilkelerini belirten simge. Bu altı ilke cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halk devam et

  box Gelenek: Eski çağlardan beri yerleşmiş olup kuşaktan kuşağa geçerek gelen ve toplumun üyeleri arasında ortak bir ruh ve dolayısıyla sağlam bir bağ yaratan her devam et

  box Bağnaz: Bir düşünce ya da bir inanışa körü körüne (dü-şünmeden, yargılamadan. mantık yürütmeden) saplanan, ondan başkasını düşünmeyen ve bu düşünceden ödün ve devam et

  box Ensar: Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara yardım eden Medineliler. devam et

  box Azınlık (Ekalliyet): İçinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan gruptan( din, dil) etnik köken gibi özellikleriyle farklı olan kesim. devam et