Oyun Siteleri
21 Ekim 2016 Cuma

İtilaf (Anlaşma) Devletleri Nedir? İtilaf (Anlaşma) Devletleri Hakkında Kısa Bilgi

İtilaf (Anlaşma) DevletleriTarih Terimi Olarak İtilaf (Anlaşma) Devletleri :
1907 Yılında Reval'de imzalanan bir anlaşma ile sömürge ve çıkar alanlarını Almanya'ya karşı korumak ve yeni çıkarlar sağlamak amacıyla kurulan emperyalist devletler bloğudur. Bu blokta önce İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'sı yer almış sonra bu bloğa Japonya, İtalya, ABD gibi devletler katılmıştır. I. Dünya Savaşı'nı kazanmakla birlikte rakiplerini tasfiye edememiş ve özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgeleri olan toplumların bağımsızlığını kabul ederek serbest ticaret sayesinde pazar alanlarını diğer emperyalist devlerlerle paylaşmak zorunda kalmış ve süreç içerisinde kendiliğinden tasfiye olmuştur.

 

Benzer Tarih Terimleri :