Eğitim Sitesi

İstisna Nedir? İstisna Hakkında Kısaca Bilgi

İstisna Terimi Hakkında Bilgiler

İstisnaHukuk Terimi Olarak İstisna:
Ayrı tutma; kural dışı sayma

 

İstisnaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İstisna:
Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar yahut oransal olarak hesaplanan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.

 

İstisnaKur’an-ı Kerim Terimi Olarak İstisna:
Bir kimse veya bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma.

 

  Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

  box Nispi Muvazaa: yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam et

  box Ceza Hukuku: Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı. devam et

  box Mukriz: ikraz eden; borç veren; ödünç veren devam et

  box Grev: 1- İşçilerin bir iş yerinde veya iş kolunda hiç çalışmamak, faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla toplu olarak devam et

  box Karz: ödünç devam et

  box Akarâtı mevkufe: vakfedilmiş, gelir getiren mallar devam et

  box Örf ve Adet: Topluluk içerisinde kök salmış olup, uyulması gereken gelenekler. devam et

  box Geçici tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil. devam et