Eğitim Sitesi

İştirak halinde mülkiyet Nedir? İştirak halinde mülkiyet Hakkında Kısaca Bilgi

İştirak halinde mülkiyet Terimi Hakkında Bilgiler

İştirak halinde mülkiyetHukuk Terimi Olarak İştirak halinde mülkiyet:
Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları ve her birinin hakkının, o malın tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi.

 

İştirak Halinde MülkiyetEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İştirak Halinde Mülkiyet:
Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir. Tapu kütüğünde iştirak halinde malikler yazıldıktan sonra isimleri ortak bir paranteze alınarak, iştiraki doğuran olay verasette iştirak gibi yazılır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Pey Akçesi: Ön ödeme devam et

  box Cari: uygulanan; yürürlükte olan devam et

  box İcra: 1- Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir devam et

  box Mebânî: binalar; yapılar devam et

  box İsti'dâd: Kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek devam et

  box Kazaî tefsir: yargısal yorum devam et

  box El Koyma: Suça konu veya delil niteliği olan eşya ve malın Cumhuriyet Savcılığı ve mahkeme aşamasında alıkonulması. devam et

  box Meşfu: şuf'a (önalım) hakkının ilişkin olduğu mal devam et