Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İştirâ Nedir? İştirâ Hakkında Kısaca Bilgi

İştirâ Terimi Hakkında Bilgiler

İştirâHukuk Terimi Olarak İştirâ:
Alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında devrini isteme yetkisi veren hak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Davayı Nakzen Görmek: Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya yeniden bakmak. devam et

  box Teşhis: Şahıslandırma, tanıma, bir kimseyi tanıma suretiyle kim olduğunu ortaya koyma, belirleme. devam et

  box Zayi: Kayıp, Yitik. Çoğulu Zâyiâtdır. Yitikler, Yok Olanlar, Kaybolanlar. devam et

  box Vuzuh: Açıklık devam et

  box Adem-i vüsuk: Gerçek olmamak devam et

  box Galle: gelir; hasılat; yarar devam et

  box İlk Derece Mahkemesi: Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme. devam et

  box Temyiz: Mahkemelerce verilen kararın, bir üst mahkemece kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol. devam et