Eğitim Sitesi

İstinâbe Nedir? İstinâbe Hakkında Kısaca Bilgi

İstinâbe Terimi Hakkında Bilgiler

İstinâbeHukuk Terimi Olarak İstinâbe:
1- Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması.

2- Mahkeme mahallinde bulunmayan ve mahkemece dinlenmesi gereken kişinin, yargılayan mahkemenin talebi ile oturduğu yer mahkemesince dinlenmesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Telâhuk: birbirine katılma; yarışma; hakların yarışması devam et

  box Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. devam et

  box İs'af: Yerine getirme devam et

  box İhdas: Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma devam et

  box Emtia: ticaret konusu her türlü mal, eşya. devam et

  box Mucip: gerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibi devam et

  box Muhatara: riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyan devam et

  box Rehin Hakkı: Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir malı sattırma yetkisi veren hak. devam et