Eğitim Sitesi

İstina Nedir? İstina Hakkında Kısaca Bilgi

İstina Terimi Hakkında Bilgiler

İstinaHukuk Terimi Olarak İstina:
Dayanak; dayanma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mübayaa: satın alma devam et

  box Müntehap: Seçilen,seçilmiş bulunan devam et

  box Müşâ': ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal devam et

  box Çıplak Mülkiyet: Kuru mülkiyet - Yararlanma hakkı başkasının olan bir mal üzerindeki sahiplik durumu. devam et

  box İhtiyati tedbir: Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan devam et

  box Antroposentrik Yaklaşım: Çevrenin korunmasında temel hareket noktası olarak insanı esas alan yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasında insan menfaatlerini ön plana alıp, devam et

  box Anmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla devam et

  box Kuvvei müsellaha: Güvenlik kuvvetleri devam et