Eğitim Sitesi

İstimval Nedir? İstimval Hakkında Kısaca Bilgi

İstimval Terimi Hakkında Bilgiler

İstimvalHukuk Terimi Olarak İstimval:
Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el koyması.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Teessüs: kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanma devam et

  box Murakabe: denetleme; kontrol; gözetme devam et

  box Karye: köy devam et

  box Zuhulen: Sehven, yanlışlıkla, hata sonucu devam et

  box Bilfiil: gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek devam et

  box Sây: emek; çalışma devam et

  box İhtira Beratı: Bilinen araç, gereçlerle ve yaratıcı güçle yeni bir şey bulana, bulduğu şeyden bir süre yalnız kendisinin yararlanması için devletçe verilen belge devam et

  box Kefalet Sözleşmesi: Kefilin, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde bundan kişisel olarak sorumlu olmayı alacaklıya karşı yüklendiği sözleşmedir. devam et