Eğitim Sitesi

İstimval Nedir? İstimval Hakkında Kısaca Bilgi

İstimval Terimi Hakkında Bilgiler

İstimvalHukuk Terimi Olarak İstimval:
Devletin,olağanüstü durumlarda ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin elindeki mallara el koyması.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Nâsıb: nasbeden; diken; tayin eden; atayan devam et

  box Mümâselet: benzeme; benzeyiş; andırma devam et

  box Rayiç: sürüm değeri; geçerli olan devam et

  box Müntehir: İntihar eden. Özkıyımda bulunan devam et

  box İmtina: Kaçınma; çekinme devam et

  box Tapu Sicili: Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. devam et

  box İvazsız akit: tek tarafa borç yükleyen sözleşme devam et

  box Muhakeme usulü: Yargı yolu, yargılama usulü devam et