Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İstimâl Nedir? İstimâl Hakkında Kısaca Bilgi

İstimâl Terimi Hakkında Bilgiler

İstimâlHukuk Terimi Olarak İstimâl:
Kullanma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Filhakika: hakikatte; gerçekte; doğrusu devam et

  box Aval Vermek: Poliçe ve emre yazılı senetlerin temsil ettiği borca bir üçüncü şahsın kefil olması, diğer bir ifadeyle senedin yüzünü imzalayarak garanti vermesidir. devam et

  box Gerçek Kişi: İnsanlar. devam et

  box Bilirkişi (Ehl-i Vukuf): Alanında görüşüne başvurulacak kadar uzman. devam et

  box Fer' î: bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan devam et

  box İpotek akit tablosu: İpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet. devam et

  box Muhakeme usulü: Yargı yolu, yargılama usulü devam et

  box Tecrit: Bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi haline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak ya devam et