Eğitim Sitesi

İstimâ Nedir? İstimâ Hakkında Kısaca Bilgi

İstimâ Terimi Hakkında Bilgiler

İstimâHukuk Terimi Olarak İstimâ:
Davada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlemesi

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar devam et

  box Faraziye: Hukuk meselelerini, muayyen bir sistemin esaslarına muvakıf ve tenakuzlara mahal vermeyecek tarzda, halledebilmek için bu sistemin hükümleri ve hususi devam et

  box İktirân: Yakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme devam et

  box Ada: Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası. devam et

  box Hakk-ı mürûr: geçit hakkı devam et

  box İktiza: Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verile devam et

  box Hariciye Vekâleti: Dışişleri Bakanlığı devam et

  box Der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava devam et