Eğitim Sitesi

İstilzâm Nedir? İstilzâm Hakkında Kısaca Bilgi

İstilzâm Terimi Hakkında Bilgiler

İstilzâmHukuk Terimi Olarak İstilzâm:
Gerektirmek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kat': kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme devam et

  box Tebdil: değiştirmek devam et

  box İhtiyat: Sakınma; devam et

  box Tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. devam et

  box İstihkak: Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma devam et

  box Maznun: zanlı; sanık devam et

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

  box Daimi Arama: Faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim. devam et