Eğitim Sitesi

İstilzâm Nedir? İstilzâm Hakkında Kısaca Bilgi

İstilzâm Terimi Hakkında Bilgiler

İstilzâmHukuk Terimi Olarak İstilzâm:
Gerektirmek

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cereyan: Bir şeyin gelişme, olma durumu devam et

  box Hariciye Vekâleti: Dışişleri Bakanlığı devam et

  box Vakıf: tesis; başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın belirli amaca tahsisi devam et

  box Tahsilat: Alacakların toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması. devam et

  box Emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar devam et

  box Muamelat: muameleler; işlemler devam et

  box Tezyinat: süslemeler devam et

  box Mutazarrır: Zarar gören kimse devam et