Eğitim Sitesi

İstihlâk Nedir? İstihlâk Hakkında Kısaca Bilgi

İstihlâk Terimi Hakkında Bilgiler

İstihlâkHukuk Terimi Olarak İstihlâk:
Tüketim; kullanarak bitirme

 

İstihlâkFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İstihlâk:
Tüketim.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Müşâbehet: benzeyiş; benzeme devam et

  box Nema: büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz devam et

  box Temyiz: Mahkemelerce verilen kararın, bir üst mahkemece kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol. devam et

  box İskan ruhsatı: Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu'na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen belge. devam et

  box Yaylak: Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için ta devam et

  box Asliye Hukuk Mahkemesi: Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri dışında kalan bütün hukuk davalarına bakan mahkemedir. devam et

  box Adli Tıp: Tıbbın adalete yardım eden kolu. devam et

  box Muhakeme usulü: Yargı yolu, yargılama usulü devam et