Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İstiglâl Nedir? İstiglâl Hakkında Kısaca Bilgi

İstiglâl Terimi Hakkında Bilgiler

İstiglâlHukuk Terimi Olarak İstiglâl:
İpotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koyma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tevsi Tahkikat: Soruşturmanın genişletilmesi devam et

  box İstintak: Sorgu devam et

  box Müteferriât: teferruat; ayrıntı devam et

  box Mütekabiliyet Esası: Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karş&# devam et

  box Menkuz: bozulan devam et

  box Yasal Organ: Tüzel kişilerin kanun gereğince sahip olmak zorunda oldukları organları. devam et

  box Uzlaşma: 1- Belirli bir edim karşılığı olarak veya olmayarak şüpheli ve mağdur tarafın anlaşıp uzlaşması sonucu dava açılmaması veya düşmesi. 2- Anlaşma, bi devam et

  box Mübayaa: satın alma devam et