Eğitim Sitesi

İstidlâl Nedir? İstidlâl Hakkında Kısaca Bilgi

İstidlâl Terimi Hakkında Bilgiler

İstidlâlHukuk Terimi Olarak İstidlâl:
Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tavazzuh: aydınlanma devam et

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Gasıb: başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse devam et

  box İsti'dâd: Kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek devam et

  box Arazi-i miriye: devlete ait arazi devam et

  box Nevi: çeşit; tür devam et

  box Avdet: dönüş; geri gelme; dönme devam et

  box Müşterek: Pay üzerinde tasarruf edilebilen ortaklık hali. devam et