Eğitim Sitesi

İstida Nedir? İstida Hakkında Kısaca Bilgi

İstida Terimi Hakkında Bilgiler

İstidaHukuk Terimi Olarak İstida:
Dilekçe; arzuhal; emanet bırakma; himaye (korunma) talep etme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mecelle: Kitap , Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser devam et

  box Suç Eşyası: Suçta kullanılan veya kendiliğinden bulundurulması suç olan eşya. devam et

  box Ciro: 1- Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesi ile üzerine buna dair şerh verilmesi. 2- Çifte yetki veren havale; ticari devam et

  box Bililtizam: bile bile devam et

  box İnkılâp: Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçülü metotlar ile köklü bir surette yenileştirilmesi. devam et

  box Sari: bulaşan; bulaşıcı devam et

  box Geçit hakkı: Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak. devam et

  box Yüz Kızartıcı Suç: Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç ; "Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar" devam et