Eğitim Sitesi

İstiare Nedir? İstiare Hakkında Kısaca Bilgi

İstiare Terimi Hakkında Bilgiler

İstiareEdebiyat Terimi Olarak İstiare:
İğretileme.

 

İstiareTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak İstiare:
Eğretileme Bilgilerine Bakınız.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Muvafakat: Kelimenin anlamla, kelimenin vezinle, kelimenin kelimeyle, anlamın vezinle, anlamın anlamla uygunluğu. devam et

  box Tahmis: Bir gazelin beyitlerine ücer mısra eklenerek oluşturulan şiir. devam et

  box Monolog: Tek kişinin konuşması, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaların tamamı. Tek kişinin oynaması için ya devam et

  box Murafakat: Üslûbun, ele alınan konuya göre düzenlenmesi, dile getirilen düşünce, duygu ve hayallare uygun düşmesine, üslûp ile içerik arasında bir ilişki kurulma devam et

  box Telmih (Hatırlatma): Söz arasında herkes tarafından bilinen bir olaya, fıkraya, atasözüne, kişiye işaret ederek onu hatırlatma sanatı. devam et

  box Iraklama: Sözlü ya da yazılı anlatımda konu dışına çıkılarak, konuyla ilgisi bulunmayan sözler söyleme. devam et

  box Makta: Gazel ya da kasidenin son beyti. devam et

  box Absolutizm: Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir edebînin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmezliğe göre incelemek. 20. devam et