Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İstiare Nedir? İstiare Hakkında Kısaca Bilgi

İstiare Terimi Hakkında Bilgiler

İstiareEdebiyat Terimi Olarak İstiare:
İğretileme.

 

İstiareTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak İstiare:
Eğretileme Bilgilerine Bakınız.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Abstre: Bir kitabın özeti. devam et

  box Mecaz: Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması. devam et

  box Müseddes: Divan şiirinde altı dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi. devam et

  box Tevriye: 1- Anlamla ilgili sanatlardandır. İki veya ikiden fazla anlamı olan bir kelimenin yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kasdetmek. Birçok edebiyatçı b devam et

  box Aliterasyon: 1. Şiir ve nesirde uyum sağlamak için söz başlarında ve ortalarında aynı ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması. 2. Bir dizede ya da cümlede kul devam et

  box Sav: İslamiyet öncesinde, destan dönemi Türk edebiyatında atasözlerine verilen ad. devam et

  box Örtmece: Doğrudan doğruya söylenmesi uygun olmayan bir olguyu, dümdüz anlatma ya da söyleme yerine dolaylı biçimde anlatma yolu. devam et

  box Halkbilim: Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları, gelenek ve görenekleri, yaşanılan topraklar üzerindeki farklı töreleri inceleyen bilimdalı. devam et