Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İstanbulin Nedir? İstanbulin Hakkında Kısaca Bilgi

İstanbulin Terimi Hakkında Bilgiler

İstanbulinTarih Terimi Olarak İstanbulin:
Osmanlılarda Tanzimat Dönemi'nden Meşrutiyet Dönemi'ne kadar kullanılan, yakası kapalı bir rodingot türü.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Zevrak: Küçük savaş gemisi. devam et

  box İstidad: Yetenek. devam et

  box Kabartma (Rölyef): 1-Taş, alçı, ahşap, gibi işlenebilir yüzeylerde oyuk ve kabarık betimlemelerle oluşturulan yapıttır. 2-Binalarda, sütunlarda, mezar taşlarında, lah devam et

  box Şecere: Bir soyun bir ailenin bilinen en eski atasından başlayarakson üyelerine değin bütün bireylerini, bir kökten çıkan ağaç görünümü içinde gösteren çizelg devam et

  box Cahiliyye Devri: İslamiyet'in ortaya çıkışından önceki zamanlara İslamcı çevrelerin verdiği addır. devam et

  box Postnişin: Bir tekkenin, özellikle bir Mevlevi tekkesinin şeyhi olan kimse. devam et

  box Gılgamış: Tarihin ilkyazılı destanıdır. Gılgamış, eski Asur ve Babil destanlarında adı geçen bir kahramandır. Üçte ikisi tanrı ve üçte biri insan olarak anlat devam et

  box Şurayıdevlet: Danıştay. devam et