Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İspenç Nedir? İspenç Hakkında Kısaca Bilgi

İspenç Terimi Hakkında Bilgiler

İspençTarih Terimi Olarak İspenç:
Tarımla uğraşan Hristiyan reayadan alınan Çift Resmi'nin yerine, I. Murat Dönemi'nden itibaren alınmaya başlanan 25 akçe değerindeki vergidir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Darülfünun: Üniversite. devam et

  box Avarız: Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda özellikle de, savaş giderlerini karşılamak amacıyla toplanan vergidir. Tanzimat Dönemi'nde kaldırılmıştır. devam et

  box Kutsal Emanetler: Topkapı Sarayında, hazine dairesinde saklanan Hz. Mu-hammet'e, Kabe'ye ve İs-lam inanışında saygın olan bazı kişilere ait olan eşyalardır. Bu eşyalar devam et

  box Tevkiî: Nişancı, Tuğraî deyimleriyle eşanlamlıdır. Hükümdarların alâmeti bulunan ferman ve beratlara nişan denirdi. Bu alâmeti o ferman ve beratlara çekmekle, devam et

  box Sicil: Resmî belgelerin kaydedildiği kütük. devam et

  box Tulumbacı: Yangın tulumbalarını koşarak yangın yerine ulaştıran ve yangının söndürülmesi için çalışan görevliler. devam et

  box Şimal: Kuzey. devam et

  box Vakfiye: Bir vakfın koşullarını belirten belge. devam et