Eğitim Sitesi

İşletimselleştirme Nedir? İşletimselleştirme Hakkında Kısaca Bilgi

İşletimselleştirme Terimi Hakkında Bilgiler

İşletimselleştirmeSosyal Bilgiler Terimi Olarak İşletimselleştirme:
Gerçek dünyada kavramları temsil eden deneysel gözlemlerin yapılmasıyla sonuçlanacak çok özel araştırma prosedürlerinin geliştirilmesi.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Gelir: 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para. 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb devam et

  box Bildirge (Beyanname): 1- Belirli bir konuda bir topluluk ya da bir kişinin kamuoyuna yaptığı yazılı açıklama. 2- Beyanname sözcüğü; uygulamada daha çok vergi yükümlüleri devam et

  box Festival: 1. Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi. 2. Bir bölgenin en ünlü ürün devam et

  box Yer: Toprak, ülke bölge, diyar mevki vb. devam et

  box Vali: Bir ilin en büyük yönetim görevlisi. devam et

  box Donanma-yı Hümayûn: Padişahın, devletin donanması "Osmanlı Devleti'nde donanma komutanına kaptan-ı derya denirdi." devam et

  box Türkü: Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume. devam et

  box : Türk devletlerinde genel olarak sınır boylarında eyalet ve sancaklara verilen ad. devam et