Eğitim Sitesi

İslam Mezhepleri Nedir? İslam Mezhepleri Hakkında Kısaca Bilgi

İslam Mezhepleri Terimi Hakkında Bilgiler

İslam MezhepleriTarih Terimi Olarak İslam Mezhepleri:
İslam dininde başlıca üç büyük mezhep grubu vardır. Bunlar:
1. Sünnilik: Bağdat'taki halifeyi en büyük dini lider sayan İslam'ın Arap yorumu sayılan koludur. Kendi içinde Hanefi, Şafi, Hambeli ve Maliki adıyla dört mezhebe ayrılır. 2. Şiilik: İmam denilen ve Hz Ali'nin soyundan gelenlerin dinsel liderler olarak tanındığı ana mezhep grubudur. En önemli Şii inanışları İslam'ın İran ve Türk yorumlarından kaynaklan-mıştır. Caferilik, Alevilik, Zeydilik ve İsmailik alt kollarıdır. Ancak Alevilik bu mezheplerden birisi gibi görünmekle birlikte hem ibadet hem de iman bakımından diğerlerinden ayrılır.
3. Haricilik: 658 yılında Hakem olayından sonra ortaya çıkmıştır. Taraftarları çok azdır. İslam'ın halife ya da İmam gibi önderlere gereksinmesi olmadığını savunurlar.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Vüzera: Vezirler. devam et

  box Vahdaniyet: Tanrı'nın bir ve tek oluşu inancı. devam et

  box Onomastik: Özel adlarla özellikle kişi adlarıyla uğraşan bilim. devam et

  box Azeri: Azerbaycanlı Türk. devam et

  box Saraçhane: At takımları, araba koşumları, meşinden eşya yapılan ve satılan yer. devam et

  box Mihrace: Eskiden Hindistan'da racadan daha büyük hükümdara verilen sandır. devam et

  box Haiz: Herhangi bir şeye sahip olma. devam et

  box Meclis-İ Ali-İ Tanzimat: 1854-1861 yıllarında Osmanlı Devleti'nde Tanzimat yasalarını, tüzüklerini ve ıslahat uygulamalarını hazırlamakla görevli kuruldur. devam et