eğitim sitesi

  Islahat Fermanı (28 Şubat 1856) Nedir? Islahat Fermanı (28 Şubat 1856) Hakkında Kısa Bilgi

  Islahat Fermanı (28 Şubat 1856)Tarih Terimi Olarak Islahat Fermanı (28 Şubat 1856) :
  Sultan Abdülmecit tarafından, Kırım Savaşı devam ederken, İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğun’da yaşayan azınlılklara çeşitli haklar verilmesini talep etmeleri üzerine ilan edilmiştir. Avrupalı Devletlerin baskılarıyla, ilan edilen bu fermanla Osmanlı Devleti’nin dağılmasının da önüne geçilmek istanmiştir. Bu fermanla, Tanzimat Fermanı'yla yapılacağı bil-dirilen yenilikler yeniden ele alınmıştır. Bu fermanın en önemli özelliği ülkedeki Müslümanlarla, Müslüman olmayanların aynı hukuksal ve yönetsel haklara sahip olması ve Osmanlı Devleti'nin insan hakları ilkelerini kabul etmesidir. Islahat Fermanı'na göre:
  1. Halkın tümüne din ve mezhep özgürlüğü tanındı. Okul, kilise ve hastane gibi azınlıkların yararlandığı yerler devlet bütçesinden onarılacaktı.
  2. Gayrimüslimler için söylenen aşağılayıcı deyimlerin kullanılması yasaklandı.
  3. Gayrimüslimlerin diledikleri okula girmeleri ve diledikleri işleri yapabilmeleri sağlandı.
  4. Duruşmaların açık olması, tutukevlerinin iyileştirilmesi, yasaların azınlıkların dillerine çevrilmesi sağlandı.
  5. İşkence, dayak, angarya ve yargılanmadan cezalandırma kaldırıldı.
  6. Vergilerin herkesin gelirine göre alınması, vergi adaletinin sağlanması kararlaştırıldı.
  7. Askerlik için bedel yöntemi benimsendi, askerlik sağlam kurallara bağlandı.
  8. Gayrimüslimlerin de eyalet ve sancak meclislerine seçilmeleri sağlandı.
  9. Yabancılara da ülkede mal ve mülk sahibi olabilme ayrıcalığı verildi.
  10. Tarım ve ticaret işleri düzenlendi, herkesin ticari işletmeler açabilmesinin koşulları sağlandı.

   

  Benzer Tarih Terimleri :

  terimler sözlüğüBiat : 1-İslam toplumlarında hükümdarların dinsel yargı gücüne sahip olabilmeleri, meşru (yasal) ve yetkili sayılabilmeleri için halktan aldıkları söz, bağlılık andı veya yetkisidir. 2-Bir kimsenin devlet başkanlığını ya da hükümdarlığını tanımak.... devam et

  terimler sözlüğüOba : Eski Türklerde (Oğuzlar'da) çadırlarda yaşayan göçebe halkın meydana getirdiği topluluk. Çadır halkı. Bu topluluğun bir süre için konakladığı yer. Kabile anlamına da gelir. Boy dan daha küçük bir şubedir.... devam et

  terimler sözlüğüArşiv : Belgelerin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere konulduğu yere denir.... devam et

  terimler sözlüğüAnayasa Mahkemesi : Yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevlien yüksek yargı organı. Başka mahkemelerden farklı olarak, yalnızca yargı hak ve yetkisini kullanan bir organ değil, aynı zamanda anayasayı ve anayasal düzeni, temel hak ve özgürlükleri koruyan bir organdır.... devam et

  terimler sözlüğüMikado : Japon İmparatorlarına verilen bir san.... devam et

  terimler sözlüğüHegemonya : Bir devletin bir başka devlet üzerinde kurduğu baskı, ikinci devletin bağımsızlığı yokmuş gibi davranma.... devam et

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz...

  terimler sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Basketbol Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Binicilik Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Masa Tenisi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Bilgisayar Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Astroloji Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğü Eskrim Terimleri Sözlüğü

  Online Tarih Terimleri Sözlüğü

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın