Eğitim Sitesi

İskonto Kredisi Nedir? İskonto Kredisi Hakkında Kısaca Bilgi

İskonto Kredisi Terimi Hakkında Bilgiler

İskonto KredisiEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İskonto Kredisi:
İskonto edilen senedin, ciro ve teslim yoluyla bankaya satılması işlemi. Bankalar, müşterilerinden vadesi gelmemiş ticarî senetleri devralarak, vade tarihine kadar geçecek süre için faiz, komisyon ve vergilerin düşülmesinden sonra müşteriye ödemede bulunurlar.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Teminat Tamamlama Çağrısı: Alacağın Devredilmesi. devam et

  box Ulusal Gelir: Bir ulusun bir yıl içinde ürettiği toplam değer; bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde alınan dolaylı vergi devam et

  box Vadeye Kadar Getiri: (Effective Rate of Return) Bir menkul kıymetin vadesine kadar tutulması sonucu elde edilecek getiriyi ifade eder. "Effective rate of return" olarak da devam et

  box Hedging: Gelecekteki fiyat değişikliklerinden korunmak için yapılan işlemler. devam et

  box Bileşik Faiz: Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. devam et

  box Marj: Bir işlemin yapılabilmesi için gereken sermaye. devam et

  box Tahsil: Verginin tahsili kanununa uygun surette ödenmesidir. devam et

  box Kredi Sigortası: İş kaybı, hastalık, engellilik veya ölüm gibi durumlarda ödenmemiş herhangi bir kredi bakiyesini ödeyen sigorta. Ödenen meblağ genellikle ya asgari tu devam et