Eğitim Sitesi

İskan ruhsatı Nedir? İskan ruhsatı Hakkında Kısaca Bilgi

İskan ruhsatı Terimi Hakkında Bilgiler

İskan ruhsatıHukuk Terimi Olarak İskan ruhsatı:
Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu'na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen belge.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Akarâtı mevkufe: vakfedilmiş, gelir getiren mallar devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Müsavi: eşit; eş düzeyde; aynı seviyede devam et

  box Müflis: iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir devam et

  box Arsa Payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı. devam et

  box Acar: Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli. devam et

  box Ticaret Sicili: Ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde ticari işlemlerin kayıt ve tescil edildiği ve herkesin yararlanabileceği resmi kütük. devam et

  box Kesinleş(tir)me: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh. devam et